Badania ValueMatch na bazie Spiral Dynamics®

z dodatkami na podstawie „Pracować Inaczej”

Rodzaje badań

 Oferujemy nowatorskie narzędzia badania różnych rodzajów dynamik zachodzących pomiędzy ludźmi a ich środowiskiem prywatnym i zawodowym. Wychodzą one poza poziom zachowań i ukazują głębsze wartości kierujące ludźmi. Taki wgląd pozwala organizacjom i ich uczestnikom na jeszcze lepsze zgranie się ze sobą. To z kolei przynosi rezultat w postaci bardziej efektywnej organizacji, zadowolonych współpracowników, znakomicie funkcjonujących zespołów oraz trwałych, zrównoważonych zmian.

ValueMatch stworzyło unikatowe algorytmy, zapewniające wstępną interpretację badań zawartą w raportach. Raporty dostępne są zarówno w kolorach Spiral Dynamics, jak i tych proponowanych w „Pracować inaczej”

W ramach każdego badania tworzymy analizy i profile osobiste, zespołowe i organizacyjne. Dzięki opisaniu wartości zarówno pracowników, jak i kultury organizacyjnej nasze narzędzia mogą być użyte do optymalnego dopasowania ludzi do ich środowiska zawodowego.

Kompleksowe raporty

Każde badanie zwieńczone jest raportem osobistym. Raporty te zawierają wyjaśnienia dotyczące Spiral Dynamics, wyniki badania oraz ich spersonalizowaną interpretację.

Oprócz pełnych raportów osobom zaznajomionym z metodą Spiral Dynamics i doświadczonym użytkownikom narzędzi ValueMatch dostarczamy także dokument PDF będący profilem danego badania. Profil w odróżnieniu od pełnego raportu jest syntetycznym dokumentem z wykresami i tabelami dotyczącymi badania. Takie profile mogą zostać wykorzystane, interpretowane i tłumaczone w osobistych rozmowach lub w ramach warsztatów.

Na potrzeby badań ValueMatch stworzono wiele unikatowych algorytmów. Powstały one na podstawie ponad dekady doświadczeń w wykorzystywaniu tych narzędzi w coachingu, na szkoleniach i przy analizach kultury organizacyjnej. Algorytmy te służą do interpretacji wyników badań i umożliwiają dostarczenie osobistej analizy i porad. Dzięki temu uczestnicy, którzy wypełnili kwestionariusz, są w stanie zrozumieć swoje motywacje oraz dynamikę rozgrywającą się w ich środowisku.

Raporty można wręczyć po rozmowach coachingowych czy warsztatach lub dostarczyć je uczestnikom wcześniej, w ramach przygotowań. Zawsze istnieje także możliwość jeszcze większego zgłębienia informacji zawartych w raporcie lub w standardowym profilu – w czasie osobistej rozmowy z wyszkolonym praktykiem ValueMatch.

Dostępne w wielu językach

Obecnie oprócz języka polskiego badania dostępne są w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i niderlandzkim. Dodatkowo kwestionariusze do badania wartości i zmiany dostępne są w językach: hiszpańskim, chorwackim i chińskim.

Badania osobiste oraz kulturowe

To, co jest charakterystyczne dla narzędzi ValueMatch, to fakt, że mierzą one nie tylko osobiste wartości, ale też kulturę organizacyjną. Spiral Dynamics opisuje interakcje między ludźmi a ich środowiskiem prywatnym i zawodowym. Poszczególne systemy wartości wyraża się najlepiej w określonym środowisku. Mierząc obydwa aspekty, jesteśmy w stanie wskazać możliwe wąskie gardła i zidentyfikować potencjał do rozwoju w organizacji. Plany rozwoju mogą wtedy skupić się na tworzeniu odpowiedniej relacji między ludźmi a organizacją.

Zastosowanie w turkusowym zarządzaniu

„Pracować inaczej” opisuje wartości i zasady, na których opiera się wiele innowacyjnych organizacji stosujących samozarządzanie. Interpretacja Frederica Laloux bazuje między innymi na pracach Clare’a Gravesa. Badania ValueMatch rozbudowują te rozważania o szerszą perspektywę rozwojową. Organizacje zainspirowane tymi sposobami pracy mogą się dowiedzieć, jaką ścieżką powinny podążać w celu dokonania transformacji oraz jakie pułapki i wyzwania mogą napotkać na swojej drodze. Ponadto istnieje możliwość stworzenia wykresów wartości w kolorach użytych przez Laloux.

Ujęcie z wielu perspektyw

Badania ValueMatch zapewniają analizę na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. To pozwala na porównanie ze sobą różnych działów. Odpowiednie algorytmy używają odpowiednich informacji z osobistych kwestionariuszy, tak aby miały one zastosowanie dla całego zespołu i organizacji.

Bezpieczeństwo i wygodny system online

Badania ValueMatch wypełnia się, korzystając z systemu online. Jest on zarówno przyjazny pod względem łatwości użytkowania, jak i pewny, jeśli chodzi o zabezpieczenia dostępu i ochrony danych.

Uczestnicy ankiety otrzymują wiadomość e-mail zawierającą zakodowany link (URL). Jedno kliknięcie myszką przekierowuje ich do kwestionariusza. Nawet jeżeli badanie składa się z kilku kwestionariuszy, to zostaną połączone tak, że uczestnik wypełni tylko jeden, za to bardziej obszerny, kwestionariusz. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje na ogół od 30 do 70 min, w zależności od liczby badań.

Zapewniamy ochronę danych, wykorzystując różne sposoby. Oto niektóre z nich:

 • Nasze bazy danych łączą wysoką ochronę z wysoką dostępnością, ponieważ jakakolwiek awaria w jedynym systemie automatycznie powoduje, że inny system przejmuje jego rolę.
 • Podobnie jak w przypadku technologii używanej w bankowości internetowej komunikacja między uczestnikami a systemem online jest zaszyfrowana i dobrze chroniona.
 • Przechowujemy jedynie nazwiska i adresy mailowe uczestników – nie gromadzimy żadnych innych danych personalnych. Informacje mogą również zostać zanonimizowane na życzenie.
 • Wygenerowane profile traktowane są jako w pełni poufne i dostępne tylko dla uprawnionych osób, które o nie wnioskowały, oraz bezpośrednio dla uczestników badania.

Zastosowanie praktyczne

Interpretacja wyników   |   Przełożenie na praktykę

Narzędzia ValueMatch są używane przez konsultantów, coachów, interim menedżerów, trenerów i menedżerów w celu:

 • szkolenia pracowników
 • radzenia sobie z różnorodnością (komunikacja)
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • szkolenia zespołów zarządzających
 • wykonywania analiz kulturowych w całej organizacji
 • zarządzania procesami zmiany
 • tworzenia przestrzeni pracy wspomagającej ludzi w rozwoju.
Interpretacja wyników

Interpretacji wyników badań dokonuje się w rozmowach jeden na jeden lub podczas warsztatów. Mimo że praktyka stosowania tych narzędzi wskazuje na to, że ludzie rozpoznają się w stworzonych raportach, interpretacja zawsze wymaga takich rozmów i musi brać pod uwagę kontekst, w którym dana osoba pracuje lub żyje. Pracujemy z doświadczonymi specjalistami, którzy potrafią przeprowadzić takie rozmowy i procesy. Oferujemy również szkolenia certyfikacyjne dla profesjonalistów, którzy chcieliby się tego nauczyć.

Przełożenie na praktykę

Narzędzia ValueMatch odkrywają głębsze motywacje i wartości ludzi, zespołów i organizacji. Świadomi tych motywacji możemy o wiele lepiej zrozumieć zachowania ludzi i ich wybory, co z kolei sprawia, że praca z ludźmi (w organizacjach) staje się znacznie łatwiejsza. Na przykład ludziom silnie zorientowanych na grupie łatwiej będzie dostosować się do grupowych zasad i będą oni zadowoleni ze swojej przynależności, podczas gdy ludzie o indywidualistycznych cechach będą woleli pracować w sposób autonomiczny i mogą postrzegać zasady grupy jako ograniczające.

Wartości i motywacje informują również o tym, jakie środowiska pracy dana osoba uznaje za inspirujące oraz jakie działania postrzega ona jako skuteczne, a jakie nie. Na przykład jedni wolą struktury i menedżera, który dostarcza jasnych instrukcji, podczas gdy inni rozwijają skrzydła wtedy, gdy mogą pracować niezależnie i sami organizować sobie czas. Rozumiejąc te motywacje, menedżer może zinterpretować sugestie i potrzeby w rozważniejszy sposób.

Zrozumienie wartości danej osoby pomaga również w zrozumieniu, które z jego/jej kompetencji są wzmacniane, a które osłabiane. Jeśli ktoś jest przekonany o tym, że świat powinien być uporządkowany i to prawa definiują w nim przestrzeń osobistą, wzmocni to zdolności takie jak zdyscyplinowana praca, dotrzymywanie umów i sumienne wykonywanie zadań. Z drugiej strony cechy takie jak asertywność, wykazywanie inicjatywy czy chęć wyróżnienia się będą osłabiane. Z kolei ci, którzy uważają relacje międzyludzkie za niezwykle ważne i którzy twierdzą, że systemy przeszkadzają w nawiązywaniu relacji, zareagują zupełnie inaczej.

Poznanie wartości pracownika pomaga więc stworzyć środowisko pracy, w którym pracownik i jego talenty mogą być rozwijane. Poznanie wartości członków swojego zespołu pozwala nam zaakceptować i uszanować wyjątkowość każdego człowieka, co jest ważnym warunkiem skutecznego działania w grupie.

O metodzie i jej twórcach

Badania ValueMatch: brakujące ogniwo pomiędzy Spiral Dynamics, turkusowym zarządzaniem a praktyką

Tym, co sprawia, że narzędzia ValueMatch są wyjątkowe i przydatne, jest fakt, że mogą zbadać zarówno wartości osoby, jak i kulturę oraz strukturę organizacji, której jest ona uczestnikiem. Badania dostarczają informacji na temat tego, jak najlepiej dostosować środowisko pracy do pracowników, co z kolei pomaga organizacjom funkcjonować jeszcze sprawniej, a pracownikom – rozwijać się zawodowo.

Dodatkowo pomagamy organizacjom zainspirowanym przez „Pracować inaczej” Frederica Laloux używać naszych narzędzi w celu stworzenia bardziej „turkusowej” lub „żółtej” kultury organizacyjnej i wejścia na ścieżkę pozytywnej odnowy i innowacji. Analizujemy obecną kulturę i dostarczamy konkretnych rozwiązań, aby organizacja mogła stać się bardziej „turkusowa”. By to osiągnąć, oferujemy unikatowe rozszerzenie Spiral Dynamics stworzone na bazie „Pracować inaczej”.

„To niezwykle dobrze wykonana praca, bliska tradycji Clare’a W. Gravesa i stanowiąca doskonałe rozszerzenie Spiral Dynamics®”.

dr Don Beck

założyciel Spiral Dynamics® Integral, o narzędziach ValueMatch

Więcej o Spiral Dynamics®

kompleksowe podejście do ludzkiej motywacji wykorzystywane na całym świecie

Więcej o "Pracować inaczej"

nowatorskie podejście do organizowania przedsięwzięć

Więcej o ValueMatch

tworzymy środowiska pracy, w których ludzie mogą się rozwijać

Źródło: https://www.valuematch.net/en/spiral-dynamics-assessments