Profil kultury organizacyjnej

Badanie ValueMatch na bazie Spiral Dynamics®

Procesy przemian w organizacjach mogą potoczyć się pomyślnie tylko wtedy, gdy kultura i struktura organizacji są spójne z głębokimi motywacjami pracowników. Badanie kultury ValueMatch zapewnia wgląd w dynamikę pomiędzy osobami a organizacją, dostarcza także kluczowych i konkretnych informacji dla tych, którzy chcą wprowadzić zmiany do kultury i struktury organizacji. Takie informacje prowadzą do lepszych, bardziej funkcjonalnych działań i procesów przemian.

To narzędzie jest unikatowe dlatego, że mierzy nie tylko wartości kultury organizacyjnej, lecz także osobiste wartości pracowników. Są one porównywane, aby sprawdzić, czy obecna i pożądana kultura odpowiadają pracownikom, dzięki czemu wiadomo, co należy zrobić w celu stworzenia kultury, w której pracownicy mogą optymalnie wykorzystać swoje zdolności. Jako że podstawą badania kultury ValueMatch są badania Gravesa, może ono być zastosowane do każdego rodzaju organizacji, w przeciwieństwie do większości innych narzędzi. Określamy rodzaj (etap rozwoju) organizacji, na podstawie czego możemy doradzić, czym jest „zdrowa” struktura lub kultura dla danej organizacji. Ponadto podczas rozwijania tego narzędzia zaczerpnęliśmy wiele z inspirującej książki Frederica Laloux Pracować inaczej. Dlatego badanie kultury ValueMatch idealnie sprawdza się w organizacjach starających się o rozwój samozarządzania, celów ewolucyjnych oraz dążenia do pełni. To narzędzie pozwala na poznanie cech obecnej kultury oraz najlepszego sposobu na to, aby przekształcić ją krok po kroku w kulturę turkusową.

Badanie kultury zawiera 17 pytań dotyczących danej osoby i 27 pytań dotyczących kultury i struktury organizacyjnej. Pozwala ono na zmierzenie:

 • tego, co ludzi motywuje, jakie są ich głęboko zakorzenione motywacje;
 • tego, w jaki sposób kultura i struktura organizacji są odbierane przez pracowników;
 • tego, jakiej kultury i struktury organizacyjnej życzyliby sobie pracownicy.

W naszym badaniu mierzymy i porównujemy te dane oraz dostarczamy informacji na temat, m.in. co do etapu rozwoju organizacji i pracowników:

 • na ile kultura organizacyjna odpowiada głębszym wartościom i motywacjom pracowników;
 • jeśli ta kultura nie działa, jakie kultury i systemy odpowiadają pracownikom;
 • czy zaplanowane zmiany są zgodne z potencjałem pracowników;
 • jaki jest kolejny logiczny krok w rozwoju organizacji;
 • chęć pracowników do zmiany;
 • które konkretnie aspekty kultury i systemów wytwarzają napięcie i wymagają uwagi.

Dzięki przygotowaniu grupowych profili różnych działów i sekcji organizacji (np. kadry kierowniczej wyższego stopnia, reszty kierownictwa, pracowników lub jednostek organizacyjnych w różnych krajach) można zdobyć dodatkowe informacje na temat ich charakterystyki i wąskich gardeł w ramach ich współpracy. Często konflikty wewnętrzne związane są z różnicami pomiędzy głębszymi wartościami, a zrozumienie ich bywa kluczowe w celu rozwiązania problemów.

Po wypełnieniu kwestionariuszy przez pracowników tworzymy:

 • raport dotyczący osobistych wartości dla każdego pracownika, dostarczający informacji na temat wartości i motywacji;
 • raport kultury dla każdego pracownika, dostarczający informacji na temat
 • dynamiki pomiędzy osobą a organizacją;
 • profil kulturowy dla grupy lub paru grup;
 • grupowy profil wartości określający
 • głębokie wartości, motywacje i potencjał pracowników.

Skuteczne zastosowanie takiego badania wymaga pomocy ze strony naszych Certyfikowanych Praktyków ValueMatch. Zostali oni wyszkoleni do tego, aby wyciągnąć właściwe informacje z dostępnych danych i powiązać je z problemami rozwojowymi Twojej organizacji.

Pozostałe rodzaje badań ValueMatch:

Źródło: https://www.valuematch.net/en/spiral-dynamics-assessments/culture-assessment