Profil zmiany

Badanie ValueMatch na bazie Spiral Dynamics®

To narzędzie pokazuje, jak proces zmiany rozwija się w poszczególnych osobach. Stanowi także wskaźnik samopoczucia danej osoby w konkretnym momencie. Używane w badaniu stanów zmiany zostały zdefiniowane przez Dona Becka i Chrisa Cowana w ich książce Spiral Dynamics. Na profil zmiany składają się:

Wyniki dla każdego stanu zmiany

Wykres pokazuje, w jaki sposób energia danej osoby jest podzielona pomiędzy cześć stanów zmiany: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Nowa Alfa i Flex (zgodnie z definicjami Spiral Dynamics).

Charakterystyka zmiany

„Charakterystyka zmiany” oraz tabela i wykres dla „Charakterystyki zmiany” przedstawione poniżej stanowią interpretację wyników pokazanych w powyższej tabeli.

Wykres „Rodzaj zmiany” pokazuje preferencję danej osoby albo do poprawy obecnej sytuacji, albo do jej zmiany na zupełnie nową. Odpowiada to zmianie zarówno pierwszego, jak i drugiego rzędu, zgodnie z definicją użytą w Spiral Dynamics.

Tabela „Stany zmiany w różnych obszarach życia” jest wskaźnikiem pokazującym, które obszary życia danej osoby zostaną dotknięte przez potencjalną zmianę.

Interpretacja tych profili powinna być zawsze wykonana przez doświadczonego eksperta w formie rozmowy coachingowej lub warsztatów związanych z procesem zmiany. Współpracujemy z grupą specjalistów, którzy są w stanie to umożliwić. Oferujemy również kursy szkoleniowe dla profesjonalistów, którzy chcieliby nabyć takie umiejętności.

Pozostałe rodzaje badań ValueMatch:

Źródło: https://www.valuematch.net/en/spiral-dynamics-assessments/change-assessment