O ValueMatch

„Tworzymy środowiska pracy, w których ludzie mogą się rozwijać”

ValueMatch zostało założone w 2011 roku i oferuje swoje usługi na całym świecie. Powstało jako odpowiedź na brak wiarygodnych narzędzi oceny opartych na pracach Gravesa i Spiral Dynamics, które mogłyby być zastosowane w organizacjach nastawionych na rozwój. Podstawą tego podejścia jest to, że poszukując najbardziej odpowiedniego środowiska pracy, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę rozwój osobistych wartości. Jest to proces dynamiczny, co oznacza, że praca, która kiedyś była dla nas inspirująca, w pewnym momencie może stać się uciążliwa. Zrozumienie tego, w jaki sposób rozwijają się wartości, jest kluczowe dla tego procesu odkrywczego.

Misja ValueMatch

Misją ValueMatch jest wspieranie profesjonalistów poprzez oferowanie praktycznych narzędzi wspierających tworzenie środowisk pracy, w których ludzie mogą rozwijać swoje skrzydła. Pozwala to zwiększyć satysfakcję z pracy i efektywność organizacji, a w rezultacie jest ona lepiej przygotowana do tego, by wnieść jeszcze więcej w życie społeczeństwa.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że dominujące wartości kultury organizacyjnej niekoniecznie stanowią składową wartości zatrudnionych tam pracowników. W rezultacie nieraz obserwujemy sytuację, gdy niezgodność pomiędzy ludźmi a kulturą organizacyjną staje się źródłem wielu napięć, konfliktów i niewydajności w działalności biznesowej. To dlatego oprócz oceny indywidualnej ValueMatch rozwinęło również narzędzia do badania kultury organizacyjnej. Badania Gravesa wskazują, że odpowiednia relacja między wartościami pracownika a wartościami jego środowiska pracy jest konieczna do osiągnięcia dobrze funkcjonującej organizacji.

Zespół ValueMatch to specjaliści o szerokim doświadczeniu w doradzaniu organizacjom, coachingu, praktycznym zastosowaniu Spiral Dynamics oraz nauczaniu o Spiral Dynamics. Posiadamy certyfikat Dona Becka, pozwalający nam na wydawanie certyfikatów SDI na poziomie 1, 2 i 3.

Dodatkowo pracujemy z całą siecią doświadczonych profesjonalistów, niejednokrotnie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie Spiral Dynamics. To daje nam unikatową możliwość szybkiej weryfikacji nowo rozwiniętych narzędzi w praktyce, a także wykorzystywania informacji zwrotnych w celu nieustannej poprawy i rozszerzania zakresu naszych usług.

W Polsce autoryzowanym partnerem dostarczającym badania ValueMatch jest Konrad Olesiewicz i firma Volta Property Sp. z o.o.
Źródło: https://www.valuematch.net/en/about-us
© 2019 Konrad Olesiewicz.   Made with ♥ by COCRE.