(II ED.) ValueMatch Certified Coach + Practitioner & Spiral Dynamics Level 2 Certification Training

Warszawa

Na tych warsztatach uczestnicy nauczą się jak zastosować Spiral Dynamics Integral w pracy z kulturą organizacyjną, procesami zmiany oraz coachingiem grupowym i indywidualnym poprzez użycie badań ValueMatch i narzędzi profilujących. Można ich używać w pracy związanej z coachingiem, szkoleniami, konsultingiem i zasobami ludzkimi. Uczestnicy mogą zastosować te narzędzia bezpośrednio w swojej praktyce zawodowej. Szkolenie oferuje również internetowy dostęp do środowiska szkoleniowego ValueMatch.

Wstępnym warunkiem przyjęcia jest dostateczna wiedza dotycząca Spiral Dynamics Integral zatwierdzona certyfikatem Spiral Dynamics Level 1.

Opłata za warsztaty zakłada odpowiednią ilość badań ValueMatch potrzebnych w celach szkoleniowych. Są to badania i raporty dotyczące wartości, zmiany i kultury miejsca pracy.

Uczestnicy są zachęcani przez trenera, aby używać materiałów zarówno do osobistej analizy, jak i stosując je bezpośrednio w praktyce zawodowej. Pracujemy w grupach składających się maksymalnie z 12 uczestników.

Warsztaty podzielone są na dwie części: szkolenie ValueMatch Certified Coach (VMC) i szkolenie ValueMatch Certified Practitioner (VMP). W pierwszej edycji, szkolenia są ze sobą powiązane i muszą być przeprowadzone razem z certyfikacją Spiral Dynamics Fundamentals Level 1 (SD Level 1). Szczegóły dotyczące szkolenia SD Level 1 znajdziesz tutaj: Spiral Dynamics Fundamentals Level 1 Certification Training.

Szkolenie VMC składa się z jednego pełnego dnia warsztatów. Szkolenie VMP składa się z dwóch pełnych dni warsztatów.

Moduł ValueMatch Certified Coach (VMC)

W tym module uczestnicy uczą się pracy z badaniami wartości i zmiany ValueMatch w kontekście coachingu osobistego (pracy 1 na 1 z klientem). Uczestnicy proszeni są o zaproszenie dwóch osób do wypełnienia badania wartości i zmiany. Raporty z tych badań są następnie wykorzystywane do nauki analizy wyników i prowadzenia rozmowy coachingowej z klientem.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Praca z wartościami w coachingu.
 • Szczegółowa analiza osobistego profilu wartości z badań wartości ValueMatch.
 • Szczegółowa analiza osobistego profilu zmian z badania zmiany ValueMatch.
 • Omówienie raportów wartości i zmian.
 • Proces coachingowy: przygotowywanie, prowadzenie i monitorowanie rozmów coachingowych.
 • Różne ćwiczenia i narzędzia trenerskie.

Certyfikat ValueMatch Coach pozwala na zakup i użycie badań dotyczących wartości i zmiany, do użytku w warunkach 1-1.

Moduł ValueMatch Certified Practitioner (VMP)

W tym module uczestnicy uczą się stosować badanie kultury ValueMatch dla pojedynczych osób oraz przeprowadzać badania wartości, kultury i zmiany w grupach lub organizacjach. Uczestnicy proszeni są o zaproszenie 3 osób do wypełnienia badania kultury. Badania te są następnie wykorzystywane do nauki analizy osobistych i grupowych profili oraz przygotowania i przeprowadzenia na ich podstawie dwóch warsztatów.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Wartości i kultura organizacyjna.
  Szczegółowa analiza profili osobistych badań kultury ValueMatch.
 • Analiza wartości grupowych, kultury i zmiany.
 • Team Coaching i projektowanie warsztatu na bazie wyników badań wartości.
 • Team Coaching i projektowanie warsztatu na bazie wyników badań kultury.
 • Omówienie różnic i podobieństw pomiędzy Pracować Inaczej a Spiral Dynamics i badaniami ValueMatch.
 • Omówienie gry karcianej o kulturze organizacyjnej ValueGame.

Certyfikat ValueMatch Practitioner pozwala na zakup i użycie wszystkich badań zarówno do pracy 1 na 1, jak i w grupie lub organizacji.

Informacje praktyczne

 

Data szkolenia:

Szkolenie pierwszego poziomu trwa 3 dni pod rząd a po niech następuje pierwszy dzień szkolenia drugiego poziomu. Po kilku tygodniach odbywają się dwa ostatnie dni szkolenia drugiego poziomu.

Jest to szkolenie odbywające się na sali.

Termin szkolenia nie jest jeszcze ustalony. Wstępnie będzie się ono odbywać w czerwcu 2021 oraz we wrześniu 2021.

Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony w 2021. Obecnie można zarezerwować miejsce poprzez zapis na szkolenie poprzez formularz.

Wielkość grupy:

16 miejsc.

Dostępne miejsca i cena szkolenia:

Podana cena uwzględnia za wszystkie trzy połączone szkolenia (SD Level1, VMC, VMP).

 • 5 z 6 dostępnych miejsc w cenie early bird: 6 975 zł netto (4 500 netto za sam poziom 2 jeżeli masz już certyfikat poziomu 1go).
 • 10 z 10 dostępnych miejsc  w cenie zwyczajnej 7 750 zł netto (5 000 netto za sam poziom 2 jeżeli masz już certyfikat poziomu 1go).

Płatność i rezerwacja miejsca:

Możesz zarezerwować swoje miejsce zapisując się na szkolenie. 

Po przyjęciu rejestracji należy w ciągu 7 dni roboczych opłacić FVAT proforma. W przypadku braku uiszczenia opłaty miejsce jest zwalniane dla kolejnych osób w kolejce zgłoszeń.

W przypadku zmiany terminu szkolenia cała wpłacona kwota może podlegać zwrotowi lub zostać przeniesiona na poczet szkolenia w nowym terminie.

Istnieje możliwość dopasowania harmonogramu płatności po uzgodnieniu z organizatorem.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w budynku VoltaHUB przy ul. Jutrzenki 94. Dostępne są miejsca parkingowe. Najbliższym przystankiem WKD (Warszawskiej Kolei Dojazdowej) jest WKD Salomea

Dokładny harmonogram godzinowy szkoleń zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

W cenie zawarty jest raport ValueMatch dotyczący wartości i profilu zmiany oraz całoroczny dostęp do naszych zasobów online.

Kurs odbywa się w języku angielskim, większość pisemnych materiałów i niektóre nagrania są też dostępne w języku polskim, niemieckim i niderlandzkim. Polski native speaker będzie dostępny w celu zadania dodatkowych pytań.