ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

1. Po przyjęciu rejestracji należy w ciągu 7 dni roboczych opłacić FVAT proforma. W przypadku braku uiszczenia opłaty miejsce jest zwalniane dla kolejnych osób w kolejce zgłoszeń.

2. W przypadku zmiany terminu szkolenia cała wpłacona kwota może podlegać zwrotowi lub zostać przeniesiona na poczet szkolenia w nowym terminie.

3.Istnieje możliwość dopasowania harmonogramu płatności po uzgodnieniu z organizatorem.

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Akceptacja regulaminu

Oświadczenie o świadczeniu usługi

Oświadczenie o odstąpieniu