Wsparcie zmiany organizacyjnej

dla zespołów zarządzających i organizacji

Badanie kultury narzędziami ValueMatch

Tym, którzy chcą zgłębić dynamikę między pracownikami a organizacją, lecz nie posiadają wiedzy o narzędziach ValueMatch ani doświadczenia w pracy z nimi, oferujemy badania osobistych wartości, badania zespołowe i kompleksową analizę kultury organizacyjnej. Dostarczają one informacji na temat dynamiki między ludźmi a kulturą organizacyjną, na temat zmiany, której pragną pracownicy, ich potencjału do zmiany oraz tego, który z 27 mierzonych aspektów jest priorytetowy.

Na podstawie Twoich potrzeb tworzymy indywidualny program. Może on wyglądać następująco:

  • zdobycie informacji na temat tego, jak pracownicy doświadczają obecnej kultury i jak chcieliby ją widzieć;
  • stworzenie strategii interwencji, w celu osiągnięcia pożądanej kultury;
  • odkrycie różnic kulturowych między działami organizacji i, co za tym idzie, napięć między nimi;
  • spojrzenie na to, jak osobiste wartości łączą się z wartościami zespołu;
  • możliwość oceny, gdzie struktura i kultura organizacji wzmacniają się wzajemnie, a gdzie się zwalczają;
    porównanie kultur z osobistymi motywacjami pracowników – czy te zgadzają się ze sobą czy powodują napięcia;
  • zbadanie źródeł motywacji zespołu i stopnia, w jakim są one sprzeczne z kulturą organizacyjną;
  • sprawdzenie, czy organizacja/zespół/osoba jest w stanie poradzić sobie ze stawianymi wymaganiami; zdobycie informacji na temat źródeł sytuacji konfliktowych.

Możesz zdecydować się na analizę online, ale możemy też zorganizować warsztaty i świadczyć usługę doradztwa w siedzibie organizacji.

Szkolenia zamknięte dla agentów zmiany lub działów HR

Zapewniamy szkolenia wewnętrzne dla organizacji, które chcą skorzystać z podejścia Spiral Dynamics w procesie zmiany lub w swoich działach HR. Mogą to być „wykładowe” szkolenia certyfikacyjne, ale także interaktywne, zorientowane na doświadczenie warsztaty z grami i scenkami.