Usługi dla profesjonalistów i certyfikacja

Przeprowadzaj interwencje prowadzące do trwałej zmiany

Jako profesjonalista chcesz pewnie szybko zrozumieć, co dzieje się w Twojej firmie. Narzędzia ValueMatch pogłębią i przyspieszą Twoją pracę. Wychodząc poza poziom zachowań, opisują głębiej dynamikę pomiędzy ludźmi a organizacją. Nasze unikatowe badania tworzą mapę i opisują kulturę środowiska pracy, jednocześnie wskazując, jakie zmiany są pożądane. Dostarczają one także informacji na temat tego, jak obecna i pożądana sytuacja mogą być wspierające i ograniczające dla uczestników organizacji. Dzięki temu wglądowi Twoje interwencje doprowadzą do trwałych zmian.

Praca z badaniami ValueMatch

Użycie przez różne grupy zawodowe

Coachowie  | Konsultanci  Trenerzy  | Specjaliści HR  |  Samozarządzanie

Coachowie

Coachowie zwykle używają naszych narzędzi na początku procesu coachingowego, w celu zrozumienia głębszych wartości klienta i tego, w jaki sposób są one związane z jego środowiskiem zawodowym. Daje to wiedzę i zrozumienie oraz zapewnia praktyczne ramy do pracy nad zmianą.

Coachowie pracujący z zespołami dla wzmocnienia współpracy i skuteczności używają narzędzi ValueMatch w celu:

 • zdobycia informacji na temat dynamiki zachodzącej pomiędzy członkami zespołu;
 • odkrycia, jakie wartości każdy z członków zespołu wnosi do niego i jakie mogą być wady tych systemów wartości;
 • zgłębienia natury występującego konfliktu;
 • zdobycia informacji na temat tego, jakimi narzędziami dysponuje zespół, wykonując swoją pracę, jak wpasowuje się w organizację oraz w jaki sposób doświadcza kultury pracy
Konsultanci

Konsultanci udzielający wsparcia w procesie zmiany używają naszych narzędzi, aby:

 • zobaczyć, jaka dynamika rozwinęła się pomiędzy pracownikami a kulturą organizacyjną; gdzie jest ona skuteczna i wspierająca, a gdzie nie;
 • określić, jakich zmian w obecnej kulturze chcieliby pracownicy;
 • sprawdzić, czy w pracownikach jest obecny potencjał do zmiany i która kultura organizacyjna najbardziej im odpowiada;
 • określić, jakich wyzwań można się spodziewać w związku z wdrożeniem pożądanej zmiany;
 • zdobyć informacje na temat tego, które z 27 mierzonych aspektów kultury i struktury wymagają najwięcej uwagi.
Trenerzy

Trenerzy używają narzędzi ValueMatch w szkoleniach z zakresu przywództwa i rozwoju osobistego i szkoleniach Spiral Dynamics, aby:

 • pokazać uczestnikom, co jest dla nich naprawdę ważne;
 • uczynić dynamikę między uczestnikami a innymi ludźmi bardziej przejrzystą;
 • wyjaśnić, jakie życiowe i zawodowe środowisko odpowiada im najbardziej.
Specjaliści HR

Specjaliści HR używają narzędzi ValueMatch:

 • aby pomóc pracownikom w odnalezieniu właściwej ścieżki kariery;
 • w trakcie rekrutacji i selekcji pracowników, by sprawdzić, w jakim stopniu kandydaci pasują do organizacji i zespołu;
 • w programach rozwojowych dla liderów.
Samozarządzanie

Konsultanci chcący wprowadzić samozarządzanie zgodnie z zasadami opisanymi w Pracować inaczej Frederica Laloux używają narzędzi ValueMatch, aby:

 • zdobyć informacje na temat obecnej kultury organizacyjnej;
 • ocenić potencjał pracowników w zakresie samozarządzania;
 • sprawdzić, którą ścieżkę rozwoju najlepiej wybrać, aby dojść do samozarządzania.
Źródło: https://www.valuematch.net/en/working-with-spiral-dynamics